Resi Dan Empu Pengarang Kitab Besar Dunia Resi Wiyasa, Mengarang Kitab “Mahabharata”

Walmiki, Mengarang Kitab “Ramayana”

Empu Kanwa, Mengarang “Kakawin Arjuna Wiwaha”
     (Zaman Raja Airlangga, Kahuripan)

Empu Darmaja, Mengarang Kitab “Smaradahana”
     (Zaman Raja Kameswara I, Kediri)

Empu Sedah Dan Empu Penuluh, Mengarang Kitab “Bharatayuda”
     (Zaman Raja Jayabaya, Kediri)

Empu Prapanca, Mengarang Kitab “Negara Kertagama”
     (Zaman Majapahit)

Empu Tantular, Mengarang Kitab “Arjuna Wiwaha” dan “Sutasoma”
     (Zaman Majapahit)

Mangkunegoro IV, Mengarang Kitab “Weda Tama”

Pakubuwono IV, Mengarang Kitab “Wulang Reh”

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama